Nahlášení nových hráčů

Hlásit nové hráče můžete i nadále na email rhl@zsrk.cz, ale i pro jistotu smskou na telefon 777171656 (Resler Michael). Pokud odhalíte na www.rychnovskaliga.cz nějaké nesrovnalosti, tak to, prosím, také nahlaste. Web je zcela nový a postupně se to budeme snažit vylepšit. Chyby se mohou vyskytnout i špatným přepsáním ze zápisu, kde to může být hůře čitelné. Zapisovatele jsem už poučil a budou se snažit to co nejčitelněji zapisovat. Prosím tedy o trpělivost. Děkuji! Michael Resler

Informace k hráčům

V současné době zadávám soupisky jednotlivých týmů na web. Chtěl bych, aby v příštím ročníku již bylo povinností dát k soupisce i fotografii hráče a zadat i jeho post (brankář, obránce, útočník). Některé fotografie se podařilo sehnat, ale stejně by je to chtělo aktualizovat. Již nyní mohou zodpovědní funkcionáři nebo i sami hráči zasílat fotky hráčů s upřesněním (jméno, příjmení, datum narození, tým, post). Aktualizovaní hráči to tak budou mít splněno už pro nadcházející sezónu. Vše můžete zasílat na email: info@rychnovskaliga.cz. Na tento email můžete zasílat i své podněty upozornit na případné nesrovnalosti nebo chyby, které mohou nastat.

Web + statistiky: Michael Resler